معنی و ترجمه کلمه absorption foil به فارسی absorption foil یعنی چه

absorption foil


علوم مهندسى : ورق جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها