معنی و ترجمه کلمه absorptiveness به فارسی absorptiveness یعنی چه

absorptiveness


جاذبيت ،قوه اشاميدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها