معنی و ترجمه کلمه abstain به فارسی abstain یعنی چه

abstain


ممتنع ،خوددارى کردن( از)،پرهيز کردن( از)،امتناع کردن( از)
ورزش : خوددارى داوران از دادن راى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها