معنی و ترجمه کلمه abuse به فارسی abuse یعنی چه

abuse


سوء مصرف ،سوء استعمال ،بد بکار بردن ،بد استعمال کردن ،سو استفاده کردن از،ضايع کردن ،بدرفتارى کردن نسبت به ،تجاوز به حقوق کسى کردن ،به زنى تجاوز کردن ،ننگين کردن
قانون ـ فقه : سوء استفاده
روانشناسى : بهره کشى
بازرگانى : س وء استفاده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها