معنی و ترجمه کلمه accelerated particle به فارسی accelerated particle یعنی چه

accelerated particle


ذره شتاب دار
شيمى : ذره با شتاب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها