معنی و ترجمه کلمه accelerating potential به فارسی accelerating potential یعنی چه

accelerating potential


شيمى : پتانسيل شتابده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها