معنی و ترجمه کلمه access structures به فارسی access structures یعنی چه

access structures


عمران : ساختمانهاى عبور و مرور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها