معنی و ترجمه کلمه accessory nerve به فارسی accessory nerve یعنی چه

accessory nerve


عصب شوکى
روانشناسى : عصب فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها