معنی و ترجمه کلمه accessory to a riot به فارسی accessory to a riot یعنی چه

accessory to a riot


همدست درفتنه ،معاون فتنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها