معنی و ترجمه کلمه accumulator به فارسی accumulator یعنی چه

accumulator


اندوزگر،انباره( اکومولاتور)، )acc(انباشتگر
علوم مهندسى : اندوزنده انباشتگر
کامپيوتر : اکومولاتور
الکترونيک : انباره
شيمى : انباره
روانشناسى : انباره
علوم هوايى : انباره
علوم نظامى : حافظه کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها