معنی و ترجمه کلمه accursedly به فارسی accursedly یعنی چه

accursedly


ملعونانه ،بطور مردود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها