معنی و ترجمه کلمه acetaldoxime به فارسی acetaldoxime یعنی چه

acetaldoxime


شيمى : استالدوکسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها