معنی و ترجمه کلمه acetylenic acid به فارسی acetylenic acid یعنی چه

acetylenic acid


شيمى : اسيد استيلنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها