معنی و ترجمه کلمه acetylenic alcohol به فارسی acetylenic alcohol یعنی چه

acetylenic alcohol


شيمى : الکل استيلنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها