معنی و ترجمه کلمه achalasia به فارسی achalasia یعنی چه

achalasia


(طب )عدم انبساط عضلات مجارى بدن و باقى ماندن انها در حال انقباض دائم(مثل مرى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها