معنی و ترجمه کلمه achromatization به فارسی achromatization یعنی چه

achromatization


بى رنگى ،رنگ ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها