معنی و ترجمه کلمه achromatous به فارسی achromatous یعنی چه

achromatous


رنگ کور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها