معنی و ترجمه کلمه acicular به فارسی acicular یعنی چه

acicular


سوزن وار،سوزنى ،نوک تيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها