معنی و ترجمه کلمه acid reduction به فارسی acid reduction یعنی چه

acid reduction


کاهش در محيط اسيدى
شيمى : کاهش اسيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها