معنی و ترجمه کلمه acidification or acidizing به فارسی acidification or acidizing یعنی چه

acidification or acidizing


عمران : اسيد شوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها