معنی و ترجمه کلمه acidulous به فارسی acidulous یعنی چه

acidulous


ميخوش ،ملس ،(مج ).کج خلق
شيمى : اسيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها