معنی و ترجمه کلمه acinetic به فارسی acinetic یعنی چه

acinetic


(طب )مانع حرکت( شونده)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها