معنی و ترجمه کلمه aciurgy به فارسی aciurgy یعنی چه

aciurgy


(طب )عمل جراحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها