معنی و ترجمه کلمه acquest به فارسی acquest یعنی چه

acquest


اکتساب ،تصرف ،مال بدست اورده ازدسترنج يا بخشش ،مال غيرموروثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها