معنی و ترجمه کلمه acquit به فارسی acquit یعنی چه

acquit


ابراء،(حق ).تبرئه کردن ،روسفيد کردن ،برطرف کردن ،اداکردن ،از عهده برامدن ،انجام وظيفه کردن ،پرداختن و تصفيه کردن(وام و ادعا)،(حق).اداى( دين )نمودن ،برائت( ذمه )کردن
قانون ـ فقه : تبرئه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها