معنی و ترجمه کلمه acromphalus به فارسی acromphalus یعنی چه

acromphalus


(طب )برجستگى و زائده ء غير طبيعى ناف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها