معنی و ترجمه کلمه across the board به فارسی across the board یعنی چه

across the board


شامل تمام طبقات ،يکسره ،سرجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها