معنی و ترجمه کلمه action station به فارسی action station یعنی چه

action station


محل جنگ ،وضعيت قرمز،syn : battle state,
علوم نظامى : پناهگاه ضد تک هوايى دشمن
علوم دريايى : first degree of readiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها