معنی و ترجمه کلمه active mine به فارسی active mine یعنی چه

active mine


مين فعال
علوم نظامى : مين منفجر شونده از طريق انعکاس امواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها