معنی و ترجمه کلمه active therapy به فارسی active therapy یعنی چه

active therapy


روانشناسى : درمان فعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها