معنی و ترجمه کلمه activist به فارسی activist یعنی چه

activist


طرفدار عمل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها