معنی و ترجمه کلمه activity catharsis به فارسی activity catharsis یعنی چه

activity catharsis


روانشناسى : پالايش عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها