معنی و ترجمه کلمه actualization به فارسی actualization یعنی چه

actualization


واقعيت دادن ،بصورت مسلم دراوردن
بازرگانى : تبديل به ارزش حال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها