معنی و ترجمه کلمه actuator به فارسی actuator یعنی چه

actuator


دستگاه مسلح کننده ،فعال کننده ،محرک ،بکار اندازنده
کامپيوتر : محرک
علوم هوايى : سيلندر پيستون عمل کننده
علوم نظامى : بازوى عامل مکانيسم عامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها