معنی و ترجمه کلمه acute brain syndrome به فارسی acute brain syndrome یعنی چه

acute brain syndrome


روانشناسى : نشانگان مغزى حاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها