معنی و ترجمه کلمه adaptableness به فارسی adaptableness یعنی چه

adaptableness


قابليت توافق ،قوه سازگارى ( با مقتضيات) ،سازش ،مناسبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها