معنی و ترجمه کلمه adding machine به فارسی adding machine یعنی چه

adding machine


ماشين افزايشگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها