معنی و ترجمه کلمه adding machine به فارسی adding machine یعنی چه

adding machine


ماشين افزايشگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها