معنی و ترجمه کلمه additive به فارسی additive یعنی چه

additive


ماده افزودنى ،جمعى ،جمع پذير، : )adj.(افزودنى ،افزاينده ،( : )n.(ش ).ماده اى که براى افزايش خواص ماده ء ديگرى به ان اضافه شود،افزايشى
علوم مهندسى : افزايشى ،پيوند کد مخابراتى
معمارى : افزوده
شيمى : جمع پذير
روانشناسى : جمع پذير
زيست شناسى : افزودنى
علوم هوايى : افزودنى
علوم نظامى : پيوند کد مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها