معنی و ترجمه کلمه address bus به فارسی address bus یعنی چه

address bus


گذر نشانى ،گذر ادرس ،گذرگاه نشانى
کامپيوتر : مسير ادرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها