معنی و ترجمه کلمه addressing به فارسی addressing یعنی چه

addressing


نشانى دهى ،نشانى يابى
کامپيوتر : ادرس دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها