معنی و ترجمه کلمه adherence to party به فارسی adherence to party یعنی چه

adherence to party


هواخواهى ياتبعيت ازحزبى ،پيوستگى به حزبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها