معنی و ترجمه کلمه adjourn به فارسی adjourn یعنی چه

adjourn


بتعويق انداختن بازى ناتمام ،بوقت ديگر موکول کردن ،خاتمه يافتن(جلسه)،موکول بروز ديگر شدن
ورزش : ثبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها