معنی و ترجمه کلمه adjustable coupling به فارسی adjustable coupling یعنی چه

adjustable coupling


الکترونيک : جفتگيرى متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها