معنی و ترجمه کلمه adjustable leaping weir به فارسی adjustable leaping weir یعنی چه

adjustable leaping weir


معمارى : سر ريز اب باران با تيغه متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها