معنی و ترجمه کلمه administrative shippings به فارسی administrative shippings یعنی چه

administrative shippings


علوم نظامى : ارسال اماد به طريق ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها