معنی و ترجمه کلمه admission of liability به فارسی admission of liability یعنی چه

admission of liability


قبول بدهى
بازرگانى : پذيرش تعهدات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها