معنی و ترجمه کلمه adobe shooting به فارسی adobe shooting یعنی چه

adobe shooting


علوم مهندسى : خرج گذارى مسدود
علوم نظامى : خرج گذارى مسدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها