معنی و ترجمه کلمه advanced pawn به فارسی advanced pawn یعنی چه

advanced pawn


پياده پيش رفته
ورزش : پياده اى که از نيمه صفحه گذر کرده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها