معنی و ترجمه کلمه advection fog به فارسی advection fog یعنی چه

advection fog


علوم نظامى : مه ابدار
علوم دريايى : مه ابدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها