معنی و ترجمه کلمه adventitiouse به فارسی adventitiouse یعنی چه

adventitiouse


اتفاقى ،عارضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها